Video Tin trong nước

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Chiều 28/11, thảo luận tại hội trường về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, nhiều ĐBQH đề nghị, dự thảo luật cần rà soát lại các quy định về quy hoạch xây dựng và phát triển CN quốc phòng, công nghiệp an ninh.
22:06 - 28/11/2023

Quốc hội thảo luận về dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

      Góp ý về quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh, một số ý kiến đề nghị, cần xem xét lại việc xác định quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và quy hoạch xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh là quy hoạch ngành quốc gia.

      Về phạm vi điều chỉnh, nhiều ý kiến đề nghị, cần xem lại phạm vi điều chỉnh cho phù hợp với nội hàm dự thảo luật bởi trong dự thảo luật không đề cập tới chức năng cũng như quản lý nhà nước đối với công nghiệp quốc phòng, an ninh, động viên công nghiệp. 

      Về các hành vi nghiêm cấm, đại biểu Nguyễn Tạo, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng cho rằng, dự thảo Luật cần nghiên cứu để đảm bảo tính tương thích với các pháp luật hiện hành như Luật Đất đai, Luật Khoáng sản, Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý tài sản công…

      Nhiều ý kiến đại biểu cũng đề nghị cần phải có quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giao nhiệm vụ sản xuất và đặt hàng sản xuất sản phẩm quốc phòng an ninh. Cần quy định cụ thể những sản phẩm nào thì giao nhiệm vụ sản xuất, đặt hàng, sản phẩm nào thì đấu thầu và cơ chế để thực hiện để đảm bảo công khai, minh bạch theo đúng quy định./.

Thực hiện: Huy Vinh - Quốc Hùng