Video Tin trong nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề Xây dựng Pháp luật tháng 4/2024

Sáng ngày 11/04, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề Xây dựng pháp luật tháng 04.2024, cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.
14:01 - 12/04/2024

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 4/2024

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ xem xét, cho ý kiến đối với 2 nội dung quan trọng gồm: Dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); Phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách Trung ương năm 2023). 

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, cơ quan liên quan tích cực chuẩn bị phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Cho biết, số lượng các dự án luật Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp này là rất lớn (18 dự án luật) và với 52 tài liệu khác nhau, do đó nhiệm vụ đặt ra là rất nặng nề, Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung nguồn lực, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng dự án luật, không để xảy ra tình trạng cố ý cài cắm quy định lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo khẩn trương soạn thảo, trình, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành các văn bản nợ ban hành quy định chi tiết các Luật, pháp lệnh đã có hiệu lực từ ngày 01/01/2024; khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai, Luật các Tổ chức tín dụng, Luật Nhà ở và Luật Bất động sản, trước ngày 15/5/2024.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc ban hành văn bản quy định chi tiết của các Bộ, cơ quan ngang bộ; báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tình trạng chậm, nợ ban hành văn bản quy định chi tiết.

Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đầu tư hơn nữa cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông mọi nguồn lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phát huy vai trò của người đứng đầu, các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế; tập trung nguồn lực, có chế độ tuyển dụng, ưu đãi nhiều hơn đối với cán bộ, công chức làm công tác pháp chế, nhất là công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Đồng thời, rút ngắn hơn nữa quy trình sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phòng, chống lợi ích nhóm, tham nhũng chính sách trong quá trình xây dựng, ban hành văn bản pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, các bộ, ngành phải tăng cường năng lực phản ứng chính sách, kịp thời sửa đổi để tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc, bất cập, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tiết giảm chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp ngay trong quá trình xây dựng luật, pháp lệnh. Cùng với đó, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, đề xuất xây dựng các quy định pháp luật mới nhằm thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đổi mới sáng tạo; khơi thông, thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các ngành, lĩnh vực mới nổi./.

Thực hiện: Vũ Khuyên - Chí Phương