Video Tin trong nước

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn”

Lúc sinh thời, Chủ tịch HCM luôn đánh giá cao vai trò của lực lượng thanh niên. Ghi nhớ lời dạy của người, các thế hệ thanh niên của đất nước ta luôn không ngừng rèn luyện bản thân, trau dồi kiến thức để có thể hoàn thành trách nhiệm của mình với XH.
21:30 - 19/05/2024

Thực hiện lời dạy của Bác: “Thanh niên ta có vinh dự to thì cũng có trách nhiệm lớn”

Thực tế đã chứng minh suốt quá trình lãnh đạo đất nước hơn 94 năm qua, Đảng luôn đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng thanh niên, đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng. Và thực tế cũng đã chứng minh, trong các giai đoạn lịch sử, thanh niên luôn giữ vai trò quan trọng, luôn thể hiện tinh thần xả thân trong các cuộc chiến tranh giữ nước và là lực lượng quan trọng trong thời kỳ giữ nước và xây dựng đất nước.

Đất nước ta đã và đang bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập sâu rộng với thế giới, trong đó, vai trò của lực lượng thanh niên lại càng trở nên quan trọng hơn. Mỗi bạn trẻ không những phải trở thành một tấm gương khởi nghiệp sáng tạo, thể hiện được vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội mà còn phải là một “đại sứ” để lan tỏa vẻ đẹp văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Thực hiện lời dạy của Bác "Đâu cần thanh niên có; việc gì khó, thanh niên đi đầu", các thế hệ thanh niên cả nước luôn nỗ lực hết mình xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước; có đạo đức, lối sống văn hóa, trách nhiệm, tuân thủ pháp luật, yêu chuộng hòa bình; có tri thức, sức khỏe, hoài bão, khát vọng vươn lên, giữ vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, làm tròn nhiệm vụ cách mạng vẻ vang là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./. 

Thực hiện: Vân Anh - Quốc Hùng - Hoàng Ly