Video Tin trong nước

Tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực

Chiều 1/6, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
22:02 - 01/06/2023

Tình trạng lãng phí vẫn còn xảy ra ở nhiều lĩnh vực

Tham gia ý kiến về Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022, nhiều đại biểu cho biết, thời gian gần đây, trong các văn bản điều hành, cơ quan chức năng có sự thay đổi đột ngột về mặt chính sách, nhất là các quy định về khung giá điện, nhà máy phát điện, nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp... không những không khuyến khích, ưu đãi, các dự án điện gió, điện mặt trời như Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị, không ít các quy định còn thắt chặt so với các dự án điện truyền thống, có nhiều quy định chưa hợp lý. Vì vậy, có ý kiến cho rằng, việc này làm cho các nhà đầu tư không lường trước được rủi ro và không an tâm trong đầu tư phát triển dự án. 

Mặc dù Chính phủ đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt công tác hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật đồng bộ, hoàn chỉnh, cùng với đó là hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, chế độ, định mức là thước đo và là cơ sở quan trọng nhất để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhưng ý kiến các đại biểu cho rằng trong báo cáo của Chính phủ lại chưa chỉ rõ những lãng phí do sự chậm trễ ban hành các quy định pháp luật.

Liên quan đến việc chậm, nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các đại biểu nêu rõ, tình hình công tác xây dựng pháp luật trong ban hành văn bản hướng dẫn thi hành quy định chi tiết vẫn còn tình trạng chậm, nợ đọng, phản ứng chính sách chưa kịp thời. Đây là tình trạng đã kéo dài nhiều năm, qua nhiều nhiệm kỳ, mặc dù đã được cải thiện nhưng chưa đạt như mong muốn, dù cả Quốc hội và Chính phủ luôn đặt trọng tâm ưu tiên về công tác hoàn thiện thể chế.

Cho rằng, hiện nay, lãng phí vẫn còn xảy ra ở nhiều Bộ, ngành, địa phương và một số lĩnh vực khác, các đại biểu đề nghị cần khẩn trương, tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng phải tập trung cá thể hóa trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu. Từng cấp, từng ngành, từng địa phương cần xây dựng quy trình hóa, cá nhân hóa trách nhiệm từng công việc, từng lĩnh vực, lấy hiệu quả thực sự làm cơ sở đánh giá cán bộ. Qua đó, việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí mới thực sự mang lại hiệu quả.

Thực hiện: Thu Hương – Quốc Hùng