Tags: sắc đỏ

Điểm đến trời tây Cano Cristales - kỳ quan thiên nhiên của Colombia

Cano Cristales, "dòng sông ngũ sắc" hay còn gọi là “dòng sông cầu vồng”, là một kỳ quan thiên nhiên tuyệt đẹp nằm trong vườn quốc gia Serrania de la...

30.03.2021 | 10:59 AM

Video Vũ Thái Bình – Người nặng lòng với giấy Dó

Vũ Thái Bình xuất thân là một họa sĩ sân khấu, nhưng không theo nghề sân khấu mà chọn hội họa và phần lớn niềm đam mê dành cho giấy Dó. Đến với Dó như một...

14.01.2021 | 22:04 PM

Video Triển lãm tranh “Sắc Dó 3”

Xuất thân là một họa sĩ sân khấu, nhưng Vũ Thái Bình không theo nghề sân khấu mà chọn hội họa và phần lớn niềm đam mê hội họa anh dành cho giấy Dó. Đến...

10.01.2021 | 22:30 PM