Video Tin trong nước

Doanh nghiệp FDI chủ động trong lộ trình “Phát triển xanh”

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, nhiều doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam cũng đang chủ động đầu tư chuyển đổi sang sản xuất tuần hoàn, đảm bảo yếu tố “xanh” trong quy trình khép kín của doanh nghiệp.
14:03 - 12/04/2024

DOANH NGHIỆP FDI CHỦ ĐỘNG TRONG LỘ TRÌNH “PHÁT TRIỂN XANH”

Cũng như nhiều quốc gia phát triển trên thế giới, Chính phủ Việt Nam đã chủ động trong việc xây dựng lộ trình, từng bước hoàn thiện cơ chế, chính sách để rộng đường cho các doanh nghiệp chuyển đổi. Tại Việt Nam, khối các doanh nghiệp FDI đang được đánh giá là có trách nhiệm và chủ động đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong quá trình này.

Các doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam khẳng định: để chuyển đổi họ phải dành nhiều năm và nhiều chi phí đầu tư, nhưng đổi lại sẽ góp phần quan trọng định vị thương hiệu doanh nghiệp, sản phẩm trên thị trường toàn cầu.

Tuy nhiên, để chuyển nhanh sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế dựa vào tri thức kinh tế tuần hoàn cần có sự đầu tư xứng tầm và sự nhận thức đúng, đủ, trách nhiệm của tất cả các thành phần. Nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đã sẵn sàng tham gia vào quá trình này, xong họ cho rằng để đạt được kết quả nhanh nhất cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa về cơ chế, chính sách từ phía Chính phủ.

Đổi mới xanh/cách mạng công nghiệp xanh và trở thành xu thế tất yếu không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển của thế giới. Dù là nước đang phát triển, nhưng Việt Nam đã chủ động hội nhập xu thế phát triển và không chấp nhận tăng trưởng bằng mọi giá. Trên thực tế, Việt Nam đang cùng với nhiều quốc gia trên thế giới chuyển đổi mạnh mẽ từ nền kinh tế “nâu” sang nền kinh tế “xanh” với trọng tâm chuyển đổi tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, phát thải carbon thấp, đảm bảo tăng trưởng xanh, hướng tới thực hiện thành công cam kết Net-Zero vào năm 2050 và phát triển bền vững./.

Thực hiện: Vũ Đào – Quốc Hùng