Văn hóa

Tổ chức đợt chiếu phim kỷ niệm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

15:47 - 20/01/2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), mừng Xuân Canh Tý 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức đợt chiếu phim miễn phí phục vụ nhân dân cả nước từ ngày 23 - 1 đến 5 - 2 - 2020.

Cảnh trong phim “Lão gàn Hồ Mơ”.

Có 4 phim được chọn chiếu dịp này, gồm phim truyện “Ngôi nhà yêu thương” (Hãng Phim truyện I); phim tài liệu “Lão gàn Hồ Mơ”, “Người xưa khởi nghiệp” (Hãng Phim tài liệu và khoa học trung ương); phim hoạt hình “Truyền thuyết thác Pongour” (Hãng Phim hoạt hình Việt Nam). 

Trong đó, phim “Ngôi nhà yêu thương” phản ánh đề tài miền núi; “Lão gàn Hồ Mơ” nói về thương binh người Pa Kô mang họ Hồ ở dãy Trường Sơn dành trọn đời bảo vệ rừng; “Người xưa khởi nghiệp” là câu chuyện về con đường kinh doanh của doanh nhân yêu nước Bạch Thái Bưởi thời kỳ Pháp thuộc. 

Bên cạnh các phim trên, Cục Điện ảnh khuyến khích các địa phương lựa chọn những phim đã phát hành trong các đợt, tuần phim trước có nội dung về lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tấm gương sáng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để phục vụ nhân dân.

Theo hanoimoi.com.vn